KHU VỰC PHÍA NAM

 1. Tỉnh Thừa Thiên Huế:
  – Tên cửa hàng: Cửa hàng Nha khoa Tiến Thịnh
  – Địa chỉ : 44- Ngô Quyền-TP. Huế
  – Điện thoại: 054 3826 139
 2. TP. Đà Nẵng:
  – Tên cửa hàng: Cửa hàng Nha khoa Đà Nẵng
  – Địa chỉ: 79 Hoàng Hoa Thám-TP. Đà Nẵng
  – Điện thoại: 0511 375 1154
 3. TP. Nha Trang:
  – Tên cửa hàng: Cửa hàng Nha khoa Duy Linh
  – Địa chỉ: 19-Cổ Loa-TP. Nha Trang
  – Điện thoại: 08 38 75 219
 4. TP. Cần Thơ:
  – Tên cửa hàng: Cửa hàng Nha khoa Tín
  – Địa chỉ: 110A-Đường 3/2-Quận Ninh Kiều-TP. Cần Thơ
  – Điện thoại: 0710 6250 175
 5. TP. Buôn Mê Thuật:
  – Tên cửa hàng: Công ty CP Nha Khoa Xuân Hương
  – Địa chỉ: 78 Phan Chu Trinh-TP. Buôn Mê Thuột
  – Điện thoại: 0913 477 749

KHU VỰC PHÍA BẮC

 1. Tỉnh Thừa Thiên Huế:
  – Tên cửa hàng: Cửa hàng Nha khoa Tiến Thịnh
  – Địa chỉ : 44- Ngô Quyền-TP. Huế
  – Điện thoại: 054 3826 139
 2. TP. Đà Nẵng:
  – Tên cửa hàng: Cửa hàng Nha khoa Đà Nẵng
  – Địa chỉ: 79 Hoàng Hoa Thám-TP. Đà Nẵng
  – Điện thoại: 0511 375 1154
 3. TP. Nha Trang:
  – Tên cửa hàng: Cửa hàng Nha khoa Duy Linh
  – Địa chỉ: 19-Cổ Loa-TP. Nha Trang
  – Điện thoại: 08 38 75 219
 4. TP. Cần Thơ:
  – Tên cửa hàng: Cửa hàng Nha khoa Tín
  – Địa chỉ: 110A-Đường 3/2-Quận Ninh Kiều-TP. Cần Thơ
  – Điện thoại: 0710 6250 175
 5. TP. Buôn Mê Thuật:
  – Tên cửa hàng: Công ty CP Nha Khoa Xuân Hương
  – Địa chỉ: 78 Phan Chu Trinh-TP. Buôn Mê Thuột
  – Điện thoại: 0913 477 749